شرکت Verisign رجیستری اصلی پسوند .com مجوز افزایش قیمت این پسوند محبوب را از ICCAN دریافت کرده است.
بر این اساس طی سه سال آینده هر سال هفت درصد افزایش قیمت برای پسوند .com اعمال خواهد شد.


اولین افزایش ۷ درصدی در یک سپتامبر ۲۰۲۱ در تمام رجیسترار های دنیا اعمال خواهد شد و افزایش های بعدی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهند بود.
البته مجددا این افزایش ۷ درصدی با یک وقفه دو ساله در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تا سال ۲۰۲۹ ادامه دارد!

چنانچه فاکتوری صادر شده باشد، می بایست مابه التفاوت توسط مشتری از این تاریخ یعنی 17 مهر 1400 پرداخت شود تا دامنه تمدید گرددSunday, October 10, 2021

« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution