ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
cart.idnLanguageDescription
cart.selectIdnLanguageForRegister

.com
349,000 تومان
.ir
20,000 تومان
.net
420,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.net
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.ir
20,000 تومان
1 سال
0 تومان
2 سال
20,000 تومان
1 سال
.org
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.info
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.co
855,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.tv
1,060,000 تومان
1 سال
1,060,000 تومان
1 سال
1,060,000 تومان
1 سال
.co.ir
20,000 تومان
1 سال
0 تومان
2 سال
20,000 تومان
1 سال
.ac.ir
20,000 تومان
1 سال
0 تومان
2 سال
20,000 تومان
1 سال
.net.ir
20,000 تومان
1 سال
0 تومان
2 سال
20,000 تومان
1 سال
.org.ir
20,000 تومان
1 سال
0 تومان
2 سال
20,000 تومان
1 سال
.de
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.us
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.biz
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.