چگونه در دایرکت ادمین دیتابیس بسازم؟ چاپ


Database (دیتابیس) در واقع به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم گفته می‌شود. پایگاه‌ اطلاعاتی به فرمتی که برای رایانه‌ها قابل خواندن و دسترسی باشد، ذخیره می‌شوند.

آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 0
« بازگشت